Další fáze úprav hřiště

Pomalu, ale jistě, bez peněz a svépomocí, pokračujeme na úpravách NAŠEHO hřiště na Kryblici. Po náročném odplenění backstopu v květnu 2009, sekání vzrostlé trávy kolem plotů Technickými službami Trutnov v září téhož roku, úklid buněk a sekání náletu zarostlého v plotech a za backstopem letos v červenci, jsme se konečně dostali k terénním úpravám.
Velký dík patří firmě AQUAVIT za zapůjčení bagru a panu Radoňovi za jeho obsluhu. ...   

red-field-upravy-hriste-2010-001.jpg

Po necelé hodince se mu podařilo zarovnat terén pro umístění panelů a buněk. Do konce prázdnin musíme naběhnout s hráběmi a celé to doladit. Poté budeme muset sehnat jeřáb, který nám přestěhuje 4 panely a 2 buňky, samozřejmě zdarma :-)

red-field-upravy-hriste-2010-002.jpg
red-field-upravy-hriste-2010-004.jpg
red-field-upravy-hriste-2010-006.jpg

 

Co nás ještě čeká:

  • nákup a položení 24 tun antuky
  • montáž sloupů pro backstop na T-ballové hřiště a pro pálkařský tunel
  • oprava plotu
  • natažení elektriky ( 12.500,- Kč za jistič 25A a 9 měsíců čekání od podání žádosti )
  • přivedení vodovodu a kanalizace na hranici pozemku
  • a mnoho dalších

red-field-upravy-hriste-2010-005.jpg
red-field-upravy-hriste-2010-003.jpg