Pravidla slowpitche

Slowpitch je pálkovací hra podobná baseballu a softballu. V poli je 10 hráčů, při co-ed variantě 5 žen a 5 mužů. Na pálku může chodit 10 nebo 12 hráčů a vždy se musí střídat ženy s muži. Nadhazovač(ka) trefuje strike zónu oboučkem, který zajistí, že rychlost nadhozuje je malá.

Slowpitch a především ten smíšený, skýtá zajímavé taktické varianty, kdy se odpalem záměrně míří do mezer nebo na krásnější polovinu obrany. Pálkaři se naopak gentlemansky zdržují odpalovaní na nadhazovače.

CO-ED slowpitchi se tím, že obsahuje jak ženský tak mužský element, dostává další dimenze. Asi není moc kolektivních sportů, kdy hrají kluci a holky společně.

Pro Slow-Pitch platí Pravidla softballu (+dodatek_k pravidlům) schválená Českou softballovou asociací a následující úpravy:

 1. Rozměry hřiště:
  Metová dráha 19,81 m (65 ft), nadhazovací vzdálenost 15,24 m (50 ft), minimální vzdálenost plotu ve vnějším poli 83,82 m (275 ft), maximální vzdálenost plotu ve vnějším poli 91,44 m (300 ft)
 2. Hráči:
  V poli hraje 10 hráčů, ve vnitřním resp. vnější poli musí být vždy 2 muži a 2 ženy, nadhazovač a chytač musí být opačného pohlaví. Je možné hrát v 9 hráčích, pak je chybějící hráč v pořadí na pálce vždy aut a dále ve vnitřním resp. vnějším poli, podle toho, kde hrají jen tři polaři, musí být vždy alespoň jeden muž a jedna žena.
 3. Pořadí pálkařů:
  Na pálku musejí nastupovat vždy muži a ženy střídavě.
 4. Meta zdarma:
  Míč je mrtvý. Dostane-li metu zdarma muž, jde rovnou na druhou metu (musí se však dotknout 1. mety, jinak lze hrát hru na výzvu). Další pálkař (žena) jde normálně na pálku s výjimkou, když jsou dva auty. Pak má právo volby, buď může pálit nebo si může rovněž vzít metu zdarma a jít rovnou na 1. metu.
 5. Úmyslná meta zdarma:
  Nadhazovač nemusí nadhazovat, pouze oznámí svůj úmysl hlavnímu rozhodčímu. Míč je mrtvý.
 6. Území chytače:
  Chytač musí zůstat ve svém území, dokud míč:
  1. není odpálen,
  2. nedotkne se země nebo domácí mety,
  3. nedosáhne území chytače.
 7. Nadhoz musí mít převýšení mezi 1,8 m a 3,6 m od země. Nadhazovač nesmí nadhazovat přímo rukavicí (rukou, na které má rukavici).
 8. Nenadhozeno je když:
  1. nadhazovač nadhodí během přerušení hry,
  2. míč vypadne nadhazovači při nápřahu,
  3. pokud hráč nebo kouč vykřikne „time“ nebo jiné slovo při pokusu donutit nadhazovače k nesprávnému nadhozu. V takovém případě je celé druţstvo napomenuto a při příštím přestupku je dotyčný hráč nebo kouč vyloučen ze hry.
 9. Nesprávný nadhazovač:
  Je takový nadhazovač, který může pokračovat ve hře, ale je vyloučen z nadhazování za:
  1. nepřiměřenou rychlost či nedostatečné převýšení nadhozu po předchozím napomenutí,
  2. to, že učinil po upozornění jakýkoliv pohyb související s nadhozem, aniž přitom měl obě nohy na nadhazovací metě.
 10. Pálkaři:
  Nesmějí narazit míč ani „čopovat“, tzn. srazit míč přímo před sebe tak, aby se odrazil vysoko do vzduchu.
 11. Strike-zóna:
  Je určena kolenem přední nohy a ramenem zadní ruky.
 12. Extra player:
  2 extra hráči (1 žena a 1 muž) mohou být použiti za následujících podmínek:
  1. start EP musí být oznámen před utkáním a celé utkání se musí hrát ve 12 hráčích, nedodržení znamená skreč,
  2. EP musí zůstat po celé utkání na stejném místě v pořadí pálkařů,
  3. všech 12 hráčů chodí na pálku, kterýchkoliv 10 hraje v poli. Hráči do pole se mohou střídat za předpokladu, že hraje stále 5 žen a 5 mužů, pořadí pálkařů musí zůstat stejné,
  4. EP může být kdykoliv vystřídat hráčem, který dosud nehrál. EP se může po vystřídání jednou vrátit do hry.
 13. Homeruny:
  Počet homerunů v utkání je omezen na 5.
  1. Pokud míč přeletí ohrazení hřiště až po tom, co byl tečován polařem, nepočítá se takový homerun do tohoto limitu.
  2. Každý pálkař, který odpálí další homerun nad tento limit, je aut, míč je mrtvý a běžci nemohou postupovat.
  3. Homerun se započítá družstvu i v případě, že pálkař nebo běžci neudělali bod
 14. Rozdíl bodů: 12 bodů po 5. směně, nebo 20 bodů po 4. směně.
 15. Strike:
  1. je každý nadhoz, který projde strike-zónou nebo který pálkař prošvihne; strike není nezapočítán, pokud pálkař prošvihne míč, který se před tím dotkl domácí mety nebo země; po každém neodpáleném nadhozu je míč mrtvý,
  2. foul-tip a foul-ball při třetím striku znamená aut.
 16. Ball:
  1. je každý správně nadhozený míč, který neproletí strike-zónou a který pálkař neprošvihl, nebo který se dotkne domácí mety nebo země před domácí metou; míč je mrtvý,
  2. každý nesprávný nadhoz, který pálkař neprošvihl. V důsledku nesprávného nadhozu se běžci neposouvají zdarma po metách. Pokud pálkař švihne,  pravidlo o nesprávném nadhozu neplatí.
 17. Krádež mety:
  není dovoleno, běžec může opustit metu ve chvíli, kdy pálkař odpálí, míč dosáhne domácí mety nebo se před ní dotkne země. Po každém neodpáleném nadhozu je míč mrtvý a běžec se musí vrátit na metu.
 18. Přerušení hry:
  Vždy, když je podle názoru rozhodčího rozehra evidentně ukončena, měl by přerušit hru.
 19. Výstroj a výzbroj:
  Hráči nemusejí používat helmy, chytač nemusí pouţívat ani chrániče ani masku. Hráči nesmějí používat obuv s kovovými výstupky na podrážkách (spikes) ani podobné z tvrdého plastu nebo polyuretanu.