O baseballu

Baseball patří k nejpopulárnějším sportům na světě. Jako jeden z mála dává svojí rozmanitostí postů a herních situací příležitost pro uplatnění různým typům (somatotypům) dětí. Baseball rozvíjí myšlení, rychlé reagování a přizpůsobování se různým situacím, což má za následek rozvoj duševních schopností, které si hráči přenášejí i do školy a běžného života.

Ernest Hemingway prohlásil, že baseball jsou nerychlejší šachy na světě. Děti vychované v kolektivním sportu jsou méně náchylné na šikanu a umí si lépe poradit v každé situaci.

  • Chcete, aby Vaše dítě sportovalo a nepoflakovalo se po městě?
  • Chcete, aby z Vašeho dítěte vyrostl vrcholový sportovec?
  • Chcete, aby se Vaše dítě účastnilo nejlepších turnajů v ČR i v zahraničí?
  • Chcete, aby Vaše dítě získalo spoustu nových kamarádů?
  • Chcete, aby se Vaše dítě chovalo čestně jako správný rytíř?

Pak je neváhejte přihlásit k nám. Baseballový oddíl Rytíři Trutnov:

  • staráme o děti více jak 400 hodin za rok
  • pořádáme baseballové soustředění a turnaje
  • patříme do struktury DTJ Trutnov, z.s.a úzce spolupracujeme se Střediskem volného času (SVČ Trutnov)
  • máme zkušené a kvalifikované trenéry, kteří svoji práci dělají zdarma a rádi
  • spravujeme a rekonstruujeme pro děti baseballový areál (Ballpark - Redfield) na Kryblici - ulice Bohuslavická

Pokud Vás cokoliv zaujalo nebo byste se rádi na něco zeptali, tak nás neváhejte navštívit na tréninku
nebo volejte +420 731 552 537  Roman Klempíř - sportovní ředitel mládeže