Naše děti a baseball... Proč právě baseball?

Baseball je druhý nejpopulárnější sport na světě. Jako jeden z mála dává svojí rozmanitostí postů a herních situací příležitost pro uplatnění různým typům (somatotypům) dětí. Baseball rozvíjí myšlení, rychlé reagování a přizpůsobování se různým situacím, což má za následek rozvoj duševních schopností, které si hráči přenášejí i do školy a běžného života. ...


... Ernest Hemingway prohlásil, že baseball jsou nerychlejší šachy na světě. Děti vychované v kolektivním sportu jsou méně náchylné na šikanu a umí si lépe poradit v každé situaci. 
(vypůjčeno od šéftrenéra třebíčské mládeže - úřadujících mistrů Mariána Krásného)

 • Chcete, aby Vaše dítě sportovalo a nepoflakovalo se po městě?
 • Chcete, aby z Vašeho dítěte vyrostl vrcholový sportovec?
 • Chcete, aby se Vaše dítě účastnilo nejlepších turnajů v ČR i v zahraničí?
 • Chcete, aby Vaše dítě bylo pojištěné?
 • Chcete, aby Vaše dítě získalo spoustu nových kamarádů?
 • Chcete, aby se Vaše dítě chovalo čestně jako správný rytíř?

Pak je neváhejte přihlásit k nám. Baseballový oddíl Rytíři Trutnov:

 • se stará o děti více jak 400 hodin za rok
 • pořádá baseballové soustředění
 • činnost vykonává ve spolupráci se Střediskem volného času (SVČ Trutnov)
 • má 8 zkušených trenérů, kteří svoji práci dělají zdarma a rádi
 • rekonstruje pro děti baseballový areál (Ballpark - Redfield) na Kryblici - ulice Bohuslavická 

Pokud Vás cokoliv zaujalo nebo byste se rádi na něco zeptali, tak nás neváhejte navštívit na tréninku nebo volejte

Roman Klempíř +420 731 552 537