Oddílové poplatky 2022-2023

Oddílové poplatky 5.500,-Kč zaplaťte na níže uvedený účet u České spořitelny a.s.
Do 15.12.2022 lze zaplatit 2.500,-Kč a zbytek 3.000,-Kč do 15.4.2023.

Účet: 1300332319/0800
Variabilní symbol: 2023
Do textu pro příjemce uveďte jméno a příjmení hráče.

(Hráč/ rodič, který odpracuje za rok 10 brigádnických hodin bude mít poplatky další rok o 1.000,-Kč nižší.)